Urząd Pracy m. st. Warszawy

www.bip.gov.pl

Uprzejmie informujemy, że serwis który Państwo aktualnie przeglądają jest stroną archiwalną.
Aktualna strona BIP Urzędu Pracy m.st.Warszawy dostępna jest pod adresem up-warszawa.bip.gov.pl
 


Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zgodnie z ustawą z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1579, z późn. zm.) i Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r.w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. z 2018r. poz.180) w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy uruchomione zostały elektroniczne skrzynki podawcze.

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu Pracy m. st. Warszawy:

Urząd Pracy m.st. Warszawy przyjmuje doręczane dokumenty za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej

Dokumenty przyjmowane są w godzinach pracy urzędu: 8.00-16.00, w kancelarii ul. Ciołka 10a lub ul. Grochowska 171b.

Urzędowe poświadczenie odbioru

Urzędowe poświadczenie odbioru zawiera pełną nazwę Urzędu, datę i czas doręczenia dokumentu oraz datę i czas wytworzenia urzędowego poświadczenia odbioru.

  • Dokument doręczony do Urzędu Pracy m. st. Warszawy za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej zostanie poświadczony drogą elektroniczną na adres nadawcy elektronicznym urzędowym poświadczeniem odbioru.
  • Dokument doręczony do Urzędu Pracy m. st. Warszawy na nośniku danych zostanie poświadczony poprzez zapisanie urzędowego poświadczenia odbioru na tym samym nośniku danych z którego dostarczono dokument.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu Pracy m. st. Warszawy

Akceptujemy następujące formaty załączników:

  • .doc, .docx, .rtf
  • .xls, .xlsx
  • .txt
  • open document
  • .pdf
  • dla plików graficznych: .gif, .tif, .bmp, .jpg, .png
  • dla danych skompresowanych: .zip, .rar, .7zip. Załączniki skompresowane muszą zawierać jedynie pliki w powyżej wymienionych formatach.

Dokumenty elektroniczne dostarczane do Urzędu Pracy m. st. Warszawy muszą być podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem (podpisem kwalifikowanym) lub profilem zaufanym.

Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego dokumentu elektronicznego nie może przekroczyć limitów obsługiwanych przez systemy www.epuap.gov.pl i www.praca.gov.pl.

Dokumenty zawierające złośliwe oprogramowanie będą automatycznie odrzucane i pozostaną nierozpatrzone.
Pliki wygenerowane na portalu praca.gov.pl należy przesyłać za pomocą portalu praca.gov.pl.Opublikował: Katarzyna Kun
Publikacja dnia: 10.07.2019
Podpisał:
Dokument z dnia: 20.04.2011
Dokument oglądany razy: 11 316