Urząd Pracy m. st. Warszawy

www.bip.gov.pl

Uprzejmie informujemy, że serwis który Państwo aktualnie przeglądają jest stroną archiwalną.
Aktualna strona BIP Urzędu Pracy m.st.Warszawy dostępna jest pod adresem up-warszawa.bip.gov.pl
 


Majątek Urzędu - warunki lokalowe

Urząd Pracy m. st. Warszawy zlokalizowany jest w dwóch budynkach:

ul. Grochowska 171b.
Budynek został przekazany w dniu 31 grudnia 1992 r. Rejonowemu Biuru Pracy przez Wojewodę Warszawskiego (jedyny ślad dokumentu to fotokopia protokołu zdawczo - odbiorczego środka trwałego nr AG-I-2103/29(92).
Budynek zlokalizowany jest na działce 1.773 m 2. Budynek jest murowany, jednopiętrowy, podpiwniczony o łącznej powierzchni użytkowej 901,10 m2. W latach 1996-97 został poddany generalnemu remontowi, a jego wyposażenie i układ tzn. „droga bezrobotnego” jest zgodny ze standardem europejskim. Dostosowany jest do przyjmowania osób niepełnosprawnych.
W okresie XI-XII 2003 r. zostały przeprowadzone roboty budowlane malarsko-sanitarne na niskim parterze - malowanie pomieszczeń, przebudowa toalet. Jedyne koszty utrzymania budynku to opłaty za energię elektryczną, gaz, wodociągi i telefony. Drobne naprawy i remonty w budynku wykonywane są we własnym zakresie.
W dniu 26.02.2006 r. oddano do użytkowania nową część budynku Urzędu Pracy przy ul. Grochowskiej 171B, całkowita wartość zakończonej inwestycji ukształtowała się na poziomie 1 583 937,68 zł zwiększając tym samym dotychczasową wartość obiektu przy ul. Grochowskiej.
W miesiącu grudniu 2006 roku przyjęto do ewidencji majątkowej ostatnią jak do tej pory inwestycję wdrożoną do realizacji przez Urząd Pracy - podjazd dla osób niepełnosprawnych stanowiący integralną część obiektu przy ul. Grochowskiej 171B, o wartości początkowej brutto 37 210,00 zł.

ul. Ciołka 10a.
Budynek został kupiony w 1996 r. przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. W dniu 10.01.2001 r. zostało zawarte porozumienie o użyczenie lokali do czasu wydania decyzji przez Wojewodę Mazowieckiego. Wojewoda Mazowiecki decyzją nr 7/W/03 z dnia 21.02.2003 r. stwierdził nabycie przez Województwo Mazowieckie z mocy prawa z dniem 01.01.2000 r. budynku i gruntu położonego w Warszawie przy ulicy Ciołka 10a.
W dniu 8 grudnia 2003 roku została zawarta umowa najmu pomiędzy Mazowieckim Zarządem Nieruchomości a Urzędem Pracy na wynajem powierzchni biurowej i piwnic. Zajmujemy 58% budynku, tzn. 1.632,90 m2, z czego powierzchnie biurowa wynosi 1.196,7 m2, a powierzchnia użytkowa 436,2 m2. W budynku zajmujemy: parter, pierwsze piętro, drugie piętro - gdzie obsługiwani są interesanci oraz piwnice o powierzchni 470,2 m2 - gdzie znajduje się archiwum Urzędu Pracy.
Od 2001 roku systematycznie wymieniamy meble oraz sprzęt biurowy. W 2004 roku dokupiliśmy kolejną partię mebli, sprzętu biurowego – między innymi 2 szt. profesjonalnych niszczarek, 2 szt. rzutników multimedialnych do wykorzystywania na targach, wystawach i prezentacjach oraz 2 szt. profesjonalnych kserokopiarek. Ponadto zakupiliśmy sprzęt komputerowy na wymianę w Urzędzie oraz do klubów pracy. Również w 2004 r. zostało zakupionych 10 szt. infomatów (kiosków informacyjnych), które zostały zainstalowane w poczekalniach w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy. Umożliwiają one szerszy dostęp do internetu dla naszych interesantów.

W latach 2004-2009 w budynku Urzędu Pracy przy ul. Grochowskiej i Ciołka przeprowadzono kilka poważnych remontów. Pierwszy remont miał miejsce w budynku Urzędu Pracy na Ciołka w 2004 roku. W ramach przeprowadzonych prac dokonano adaptacji pomieszczeń biurowych na potrzeby obsługi interesantów i pomalowano część pokoi na kondygnacjach zajmowanych przez Urząd. W miesiącu grudniu 2005 roku przeprowadzono kompleksowy remont budynku przy ul. Grochowskiej oraz wyposażono archiwum w nowoczesny system szaf wnękowych. W latach 2006-2009 przeprowadzono w obu budynkach prace remontowo- malarskie i adaptowano kolejne niewykorzystane pomieszczenia na potrzeby obsługi interesantów.Opublikował: Katarzyna Kun
Publikacja dnia: 20.04.2011
Podpisał:
Dokument z dnia: 20.04.2011
Dokument oglądany razy: 12 720